04 - 734 3755
  maik@kedah.gov.my
Kiraan dari mula baligh
Umur Sekarang
Jantina  
Umur baligh mengikut Mazhab Syafie bagi lelaki adalah 15 tahun manakala perempuan adalah 9 tahun.
Bilangan Hari
Kaedah Gandaan  
Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang berkemampuan dari segi kewangan (mengikut jumhur Mazhab Syafie)
Kaedah Tanpa Gandaan  
Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan dari segi kewangan (bukan mengikut Mazhab Syafie)