04 - 734 3755
  maik@kedah.gov.my
Kiraan Sakit Tidak mampu ganti puasa
Tahun Mula Tinggal Puasa
Tahun Terakhir Tinggal Puasa
Bilangan Hari
Jumlah Fidyah Yang Dikenakan