04 - 734 3755
  maik@kedah.gov.my
Kiraan dari mula baligh
Tahun Lahir
Tahun Meninggal Dunia
Jantina  
Umur baligh mengikut Mazhab Syafie bagi lelaki adalah 15 tahun manakala perempuan adalah 9 tahun.
Bilangan Hari
Adakah si mati meninggal dunia selepas Ramadhan?  
Sekiranya si mati meninggal semasa/selepas Ramadhan dan ada meninggalkan puasa, ia juga dikira sebagai fidyah
Kaedah Gandaan  
Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang berkemampuan dari segi kewangan (mengikut jumhur Mazhab Syafie)
Kaedah Tanpa Gandaan  
Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan dari segi kewangan (bukan mengikut Mazhab Syafie)