04 - 702 6200
  maik@kedah.gov.my
Kiraan dari mula tinggal
Kadar Fidyah
Tahun Mula Tinggal Puasa
Tahun Terakhir Tinggal Puasa
Bilangan Hari
Kaedah Gandaan  
Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang berkemampuan dari segi kewangan (mengikut jumhur Mazhab Syafie)
Kaedah Tanpa Gandaan  
Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan dari segi kewangan (bukan mengikut Mazhab Syafie)
Klik Untuk Pembayaran